×

Chybová správa

Notice: Undefined index: video_youtube v custom_search_form_alter() (riadok 291 z /home/pw011200/www_root/Luft/sites/all/modules/custom_search/custom_search.module).

Ochrana osobných údajov

 

 Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie:

 

• Vaše meno, adresu, príp. obchodné údaje, ktoré sú nutné pre fakturáciu objednanej služby

• e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo pre komunikáciu s Vami

     Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Preto sa pri zaobchádzaní s týmito údajmi zaväzujeme:

• že nebudeme zverené osobné údaje predávať, alebo poskytovať akejkoľvek tretej strane bez súhlasu osoby, ktorej sa to týka

• že zverené osobné údaje nepoužijeme na komerčnú ponuku nesúvisiacu s našou činnosťou, bez súhlasu dotknutej osoby

• že na prianie zákazníka bez udania dôvodu jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy

    Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti stránky, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov. Všetky práva vyhradené.

     Táto internetová stránka obsahuje materiály, ktoré sú vo vlastníctve, alebo ktorých licenciu vlastní Mikuláš Halász, prípadne boli zverené mne s povolením a so súhlasom. Tieto materiály zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na dizajn, grafickú úpravu, vzhľad a grafiku, vrátane obchodných značiek, textu a poznámok uznania.

     Reprodukcia akýmkoľvek spôsobom je jednoznačne zakázaná. Neautorizované používanie tejto webovej stránky a všetkého, čo je na nej zverejnené môže dať podnet na uplatnenie si nároku na odškodné a/alebo byť považované za trestný čin. Ak máte otázky v súvislosti s týmito pravidlami ma neváhajte kontaktovať. 

 

Log Files

(Serverové záznamové súbory). Adresa protokolu IP je identifikačné číslo, ktoré Poskytovateľ internetového pripojenia automaticky priraďuje Vášmu počítaču. Kedykoľvek navštívite naše Internetové stránky, dôjde k automatickej identifikácii a zapísaniu dotknutého čísla spolu s časom (časmi) Vašej návštevy (Vašich návštev) a informácií o konkrétnych stránkach, ktoré ste navštívili, do Vašich serverových záznamových súborov. IP adresy všetkých návštevníkov používame na výpočet miery použitia Internetových stránok, pri diagnostike problémov so servermi dotknutých stránok a na ich administráciu. IP adresy môžeme tiež použiť na komunikáciu či zablokovanie prístupu tým návštevníkom, ktorí porušujú Podmienky poskytovania služieb. Zber IP adries je na internete štandardným postupom a mnoho internetových stránok ho vykonáva automaticky.

 

Cookies

Cookies sú údaje, ktoré webový server prenáša na osobný počítač jednotlivca s cieľom vedenia záznamov. Cookies sú štandardným prostriedkom tohto odvetvia, ktorý používa väčšina internetových stránok. Uľahčujú nepretržitý prístup užívateľov ku konkrétnym internetovým stránkam a ich používaniu. Cookies nepoškodzujú Vaše počítačové systémy či súbory, a iba tie internetové stránky, ktoré dotknuté cookie previedli, ho môžu čítať, meniť či odstrániť. Vo väčšine prehľadávačov existujú jednoduché postupy, ktoré Vám umožnia odstrániť existujúce cookies, automaticky cookies odmietnuť či zobraziť voľbu pre prenos či zamietnutie prístupu konkrétnych cookies na Váš počítač, ak si neprajete zhromažďovanie informácií ich prostredníctvom. Treba však mať na zreteli, že zamietnutie cookies môže sťažiť Vaše používanie častí dotknutých internetových stránok.

 

iPixel Tags.

Naše Internetové stránky môžu na zber súhrnných štatistík o použití internetových stránok a miere odozvy tiež využívať tzv. „pixel tags“ (obrazové príznaky), „web beacons“ (webové majáky), „clear GIFs“ (obrázky GIF) či podobné prostriedky (súhrnne nazývané „Pixel Tags“). Pixel Tags nám umožňujú spočítať používateľov, ktorí navštívili určité časti našich internetových stránok, poskytovať značkové služby a pomôcť určiť efektivitu propagačných či reklamných kampaní. Pri použití Pixel Tags v e-mailových správach vo formáte HTML môžu tieto odosielateľovi oznámiť, či a kedy bola e-mailová správa otvorená.

 

Oznamovaciu povinnosť mám splnenú pod ev. č. 5269